Binnenkort digitaal in ondertrouw

Binnenkort wordt het mogelijk elektronisch aangifte te doen bij de burgerlijke stand van een voorgenomen huwelijk. Dit blijkt uit een wetsvoorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie en staatssecretaris Bijleveld van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat voor advies aan de Raad van State is gezonden.

Het plan past in het streven van het kabinet naar een moderne en dienstbare overheid. Daarvoor zullen de burgerlijke stand en de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) op elkaar worden afgestemd. Ook worden bestaande procedures vereenvoudigd.

Digitale aangifte is een nieuwe stap. Zo kunnen mensen die willen trouwen dat straks via de computer melden. Als de ambtenaar dan nog vragen heeft of als er onduidelijkheden zijn, neemt hij contact op met degene die aangifte heeft gedaan.

Iemand die elektronisch aangifte doet van een huwelijk, kan volstaan met een eigen opgave van de wettelijk vereiste gegevens. De ambtenaar controleert deze informatie bij de GBA en als ze juist blijkt, volgt er een afspraak voor de traditionele huwelijksvoltrekking. Deze werkwijze is veel efficiënter dan de bestaande procedure. Nu moeten voor een huwelijksaangifte allerlei stukken, zoals een geboorteakte en een uittreksel GBA, aan de ambtenaar van de burgerlijke stand worden overgelegd.

Nog dit jaar worden enkele pilots gestart om de elektronische dienstverlening op betrouwbare en technisch verantwoorde wijze in te voeren. Behalve voor een huwelijk geldt invoering van e-dienstverlening ook voor een geregistreerd partnerschap, een geboorte of een overlijden. De mogelijkheid om gewoon naar het loket van de gemeente te gaan blijft overigens wel bestaan.


Klik 
hier om het officiële persbericht van het Ministerie van Justitie te lezen. 

Advertenties

About this entry